Питай политик

Вярваме, че диалогът между гражданите и политиците е ключов за демократичното общество. Задайте своя въпрос директно на народния представител, в чийто ресор е темата.

Последен въпрос

Рейтинги

За нас

“Otgovariat.bg” е платформа, чиято главна цел е укрепването на демократичния процес в България чрез създаване на онлайн комуникационен канал, свързващ българските политици и гражданите. Този комуникационен канал ще допринесе за участието на гражданите в политическия процес, за стимулиране на гражданската отговорност и за утвърждаването на прозрачността в българската политическа система. Идеята за платформата е взаимствана от Германия, където в платформата за 10 години има над 120 000 отговорени въпроса. В България Платформата е развита от неправителствената организация “Reimagine България”.